Tartalom
Call for papers

VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny

Személyi hírek

Elhunyt Nagy Árpád

Friss könyvek

New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe ‒ A Comparative Perspective. Szerkesztette: Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina

Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

The power of public law in the 21st century

International workshop – Rights Consciousness and Legal Cultures: Theoretical Perspectives

Illiberale direkte Demokratie

C. Timothy McKeown előadása: „Implementing the Minorities’ Right to Repatriation of Human Remains”

Műhelyvita Mathias Möschel „The advantage of using harassment as a means to fight against race discrimination: the example of Italy” című tanulmányáról

Család és családtagok – jogági tükröződések. Konferencia az ELTE ÁJK-n

A Jogtudomány Napja 2018 – jubileumi konferencia az ELTE ÁJK-n

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések

További hírek

Beszámoló a jubileumi pénzügyi jogi konferenciáról

Beszámoló az ELTE ÁJK jubileumi büntetőjogi konferenciájáról

Call for papers
VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny
Határidő: 2018-03-25
Személyi hírek
Elhunyt Nagy Árpád

Elhunyt Nagy Árpád, az állam- és jogtudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének egykori egyetemi docense.

Friss könyvek
New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe ‒ A Comparative Perspective. Szerkesztette: Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina

Az elmúlt években az alkotmánybíróságok új kihívásokkal találták szemben magukat. A pénzügyi világválság, a terrorizmus új hullámai, a tömeges migráció és több más, országspecifikus probléma jelentős hatással volt az alkotmányosság korábbi, jól kidolgozott standardjaira és bírói konstrukcióira. A kötet azt vizsgálja, hogy ezek az új, korábban ismeretlen társadalmi, gazdasági és politikai problémák hogyan hatottak az alkotmánybíráskodásra Európában. Mivel a nemzeti bíróságok e kihívásokra adott válaszainak meg kell felelniük az EU-jognak, bizonyos esetekben pedig az általános nemzetközi jognak, az elemzés kiterjed az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlatára is. A kötet egyes fejezetei ‒ tíz országra kiterjedő esettanulmányokban ‒ egységes elemzési keretben vizsgálják az említett globális kihívásokra adott (alkotmány)bírósági válaszokat. Emellett az alkotmányjog nemzetközileg ismert szakértői napjaink közös európai alkotmányos problémáit újszerű kutatási módszertan szerint elemzik. Végül egy összehasonlító tanulmány a többszintű alkotmányosság hatásait, és a legfontosabb európai tendenciákat mutatja be.

Szerző: Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina (szerk.)
Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása

Megjelent Vinnai Edina (Miskolci Egyetem ÁJK) monográfiája Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása címmel a Gondolat Kiadó Recta Ratio sorozatában. A könyv a „jog és nyelv” irányzat elsősorban angol nyelvű szakirodalmának áttekintése mellett beszámol a magyar jogi nyelvet vizsgáló első hazai kutatás néhány eredményéről is, különös tekintettel a büntetőeljárásokban megfigyelhető professzionális és laikus nyelvhasználat jellemzőire, valamint a jegyzőkönyvezés gyakorlatára.

Szerző: Vinnai Edina
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
The power of public law in the 21st century

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar és az International Society of Public Law (ICON-S) nemzetközi konferenciáján az alkotmányjog, nemzetközi jog, európai jog, közigazgatási jog és jogelmélet területéről érkező kutatók reflektálnak a közjog aktuális kihívásaira és trendjeire.

Időpont: 2018-04-20
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
International workshop – Rights Consciousness and Legal Cultures: Theoretical Perspectives

Programme

  • David Nelken (professor, King’s College London): Legal culture and cultures of legality

Morning session

  • Renata Uitz (professor, Central European University) Human Rights as Counter-Culture: Troubles with Defending Counter-Majoritarian Claims in the Age of Populism
  • Petra Burai (legal advisor, European Center for Not-for-Profit Law; research partner, Max Planck Institute for Social Anthropology) The cultural paradoxes of anti-corruption laws
  • Danilo Vuković (associate professor, University of Belgrade Faculty of Law) Attitudes Towards the Rule of Law in Contemporary Serbia: A Coherent Legal Culture?

Afternoon session

  • Mateja Čehulić (assistant, University of Zagreb Faculty of Law) Conceptualization of legal culture within structural functionalism
  • Ioan-Mihai Popa (fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology) From court to television: Legal mobilization and the ‘shadow’ of the European Court of Human Rights in the Romanian public sphere
  • Tilen Štajnpihler Božič (associate professor, Faculty of Law in Ljubljana) – Mojca M. Plesničar (research associate, Institute of Criminology Ljubljana) Developing legal consciousness in legal education: Using Bourdieu’s concept of habitus and theory of the juridical field
  • Antonija Petričušić (associate professor, University of Zagreb Faculty of Law) –Dario Čepo (associate professor, University of Zagreb Faculty of Law) Legal Field as a Site of Value Contestation: Contesting Parental Religious Freedom to the Right to (Secular) Education
Időpont: 2018-04-25 09:30
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Illiberale direkte Demokratie

Direkte Demokratie kann die repräsentative Demokratie sinnvoll ergänzen und die Legitimität des politischen Systems stärken. Sie kann aber auch "illiberal" gebraucht werden, nämlich zum Nachteil von Minderheiten und zur Entfesselung politscher Macht von rechtlichen Bindungen. Welche Verwendung dominiert, hängt von der politischen Kultur des jeweiligen Landes, aber auch von der rechtlichen Ausgestaltung direktdemokratischer Verfahren ab.

Időpont: 2018-03-21 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, 1088, Budapest, Pollack Mihály tér 3.
C. Timothy McKeown előadása: „Implementing the Minorities’ Right to Repatriation of Human Remains”
C. Timothy McKeown is a legal anthropologist with a nearly thirty year career in the repatriation of human remains from museum collections to minority groups. From 1990 to 2009, he was responsible for implementation of the Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) which provides an enforceable legal mechanism for repatriation of human remains and other cultural items to 573 Federally recognized Indian tribes as well as to Native Hawaiian organizations. He is the author of "In the Smaller Scope of Conscience: The Struggle for National Repatriation Legislation, 1986-1990." Since 2010, Dr. McKeown has consulted directly for Indian tribes in pursuing their repatriation claims and, as a senior adjunct research fellow at the National Centre for Indigenous Studies, Australian National University, is working on an international project bringing together Indigenous community organisations, governments, cultural institutions, and universities to significantly advance repatriation research. Dr. McKeown's work at the Academy is supported by the Fulbright Specialist Program. His views do not necessarily represent the views of U.S. Department of the Interior or of the U.S Government.
Időpont: 2018-03-29 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Mathias Möschel „The advantage of using harassment as a means to fight against race discrimination: the example of Italy” című tanulmányáról
Időpont: 2018-03-22 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Család és családtagok – jogági tükröződések. Konferencia az ELTE ÁJK-n

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében végzett kutatás zárókonferenciája, a kutatásban részt vevő oktatók és doktoranduszok előadásaival. Kérjük, részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2018. március 19-ig.

Időpont: 2018-03-21 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
A Jogtudomány Napja 2018 – jubileumi konferencia az ELTE ÁJK-n

Az alapítása 350. évfordulóját ünneplő ELTE Állam- és Jogtudományi Kara jubileumi konferenciát rendez. A program első részében az „Az ELTE Ígéretes Kutatója” elismerés kitüntetettjei (Fuglinszky Ádám, Hoffman István, Kajtár Gábor és Siklósi Iván) tartanak előadást, a második rész előadásaival a Kar Kuncz Ödön emléke előtt tiszteleg. A konferencia állófogadással zárul. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni 2018. március 20-ig lehet.

Időpont: 2018-03-22 13:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések

A konferencia célja az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmével kapcsolatos alapkérdések és speciális megjelenési formák gyakorlatközpontú megvitatása, a tagállami jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. A konferencia fókuszában a szűkebb értelemben vett uniós csalás fogalmi köréhez tartozó bűncselekmények állnak, a cybercrime és a compliance témája horizontálisan jelenik meg, amely témákra elsősorban az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével összefüggésben kívánunk rávilágítani. A konferencia aktualitását az adja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben fogadta el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló új irányelvet (EU 2017/1371), amely az 1995. évi Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló egyezményt váltja fel. Az irányelv, melyet a tagállamoknak 2019. július 6-ig kell nemzeti szabályozásukba átültetni, több újítást vezetett be a korábbi szabályozáshoz képest; ezek vizsgálata az egyik fő iránya a konferenciának a tagállami szabályozások tükrében a megjelölt problémakérdéseken keresztül. A konferencia az Európai Unió HERCULE III (2014-2020) „Legal Training and Studies 2017” programja részeként a „Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime” című projekt (HUUNIMISKOLCPFI - 786253) keretében kerül megrendezésre. A konferencia nyelve magyar és angol (a szinkrontolmácsolás biztosított). A rendezvény nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon legkésőbb 2018. március 20-ig az alábbi linken: https://tinyurl.com/ybpm8glg vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján.

Időpont: 2018-03-23 09:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar XXXVII. előadó
További hírek
Beszámoló a jubileumi pénzügyi jogi konferenciáról

A Kar 350 éves évfordulóját ünneplő egyéves konferenciasorozat 2017. december 15-én az utolsó rendezvényéhez érkezett, kezdte dékáni köszöntőjét Menyhárd Attila, majd köszönetet mondott a Pénzügyi Jogi Tanszéknek a szervezésért, valamint a miskolci társtanszék oktatóinak a részvételért. Kifejtette, hogy a pénzügyi jog és az adójog jelenleg is aktuális kérdéseket felvető jogterület, és a későbbiekben is az lesz, tekintettel arra, hogy az adó a társadalom kialakulásával egyidős jogintézmény, valamint szorosan kapcsolódik a társadalmi problémákhoz, elsősorban a társadalmi igazságosság kérdéséhez.

Beszámoló az ELTE ÁJK jubileumi büntetőjogi konferenciájáról

Az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának részeként 2017. december 8-án került megrendezésre a Büntetőjogi Tanszék rendezvénye, együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem társtanszékével. A konferencia témájául a 2012-es Btk. első évei és a levonható következtetések szolgáltak.