MTA Law Working Papers

 

Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog

2020/5
A szinte néhány hét leforgása alatt hazánkba is begyűrűzött, ezért járvánnyá nyilvánítható COVID-19 teljesen felforgatta a társadalmat. Ebben a munkában elsősorban a büntetőjog – és közelebbről annak a szűkebb értelemben vett ága, tehát a büntető anyagi jog – szempontrendszere alapján teszem vizsgálat tárgyává a koronavírus-járványt, illetve annak lehetséges következményeit, szigorúan szakjogi alapon. A rövid történeti áttekintést követően kitérek mindenekelőtt a szóba jöhető bűncselekményi tényállások (és egyes minősítő körülmények) értelmezésére, különös figyelemmel azok megállapíthatóságának kérdésére és a felmerülő elhatárolási problémákra.

Rólunk