Gábor Sulyok

Gábor Sulyok
Download CV Senior Research Fellow (TK JTI)
 • Department: Department of European Union Law and International Law
 • Academic Title: PhD
 • Administrative Duties: editor of 'Állam- és Jogtudomány'
 • Email: sulyok.gabor@tk.hun-ren.hu
 • Phone: +36/1/224-6700 / 5146
 • Building: HTK (Floor, room: T.0.18.)
 • List of Publications (MTMT)
Research Interests
 • Prohibition of the threat or use of force
 • United Nations Security Council
 • International protection of human rights
 • Humanitarian intervention
 • Responsibility to protect
 • Sources of international law
 • History of international law
 • Space law
Selected Publications
 • Világűrjog [Space Law] (Bartóki-Gönczy, Balázs – Sulyok, Gábor eds.) Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 352 p.
 • Treaties, Historical Origins, in Peters, Anne (ed.): The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, 2022. 14 p. [online]
 • Világűr és önvédelem [Outer Space and Self-Defence], in Kajtár, Gábor – Sonnevend, Pál (eds.): A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században: Tanulmányok Valki László tiszteletére [The Role of International Law, European Union Law and International Relations in the 21st Century: Studies in Honour of László Valki] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021. 451-467.
 • Breach of Treaties in the Ancient Near East. Journal of the History of International Law, 20/1. (2018), 31–56.
 • General Principles of Law and International Law-Making, in Sampford, Charles – Zifcak, Spencer – Aydin Okur, Derya (eds.): Rethinking International Law and Justice. Ashgate Publishing, Farnham, 2015. 313–331.
 • Delimitation of Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: A Conceptual Approach, in Sancin, Vasilka – Kovič Dine, Maša (eds.): Responsibility to Protect in Theory and Practice. GV Založba, Ljubljana, 2013. 727–761.
 • A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása a [The Relationship of International Law and Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary] Jog – Állam – Politika, IV/1. (2012), 17–60.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform  [The United Nations Security Council: Composition, Voting, Reform] (Jog és Jogtudomány 19.) CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 257 p.
 • A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése [An Assessment of the Destruction of Rogue Civil Aircraft under International Law and Constitutional Law] Fundamentum, 2005/3. 30–56.
 • A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata  [The Theory and Practice of Humanitarian Intervention] Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 361 p.
Research Projects

Institution: HUN-REN Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies (co-editor-in-chief, editor)

 • Duration: since 2017
 • Topic: Hungarian Open Access Encyclopaedia of Legal Scholarship

Institution: Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies (participating researcher)

 • Duration: 2018
 • Topic: Human Rights Encyclopedia

Institution: Hungarian Scientific Research Fund (OTKA T037311, participating researcher)

 • Duration: 2002–2005
 • Topic: Certain Problems of the Yugoslav Conflict in International Law

Institution: Hungarian Academy of Sciences Bolyai János Research Scholarship

 • Duration: 2005–2008
 • Topic: The Reform of the United Nations Security Council