A jogrendszer mint a gazdasági fejlődés infrastruktúrája

 

Az egyes országok gazdasági- társadalmi életét elemző vizsgálatokban központi helyet kapnak az egyes országok jogrendszereinek jellemzői (általában a „versenyképesség” kategóriáján belül). Az ilyen vizsgálatok módszertanát (az azokat megalapozó tanulmányokat) ugyan több oldalról is lehet kritizálni, de az vitathatatlan, hogy a jogrendszer - annak stabilitása, kiszámíthatósága, illetve konkrét tartalma - nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott ország milyen tőkevonzó-képességgel rendelkezik, illetve a társadalmi folyamatok a közjó felé irányulnak-e. Célunk kettős. Egyrészt átgondolni, hogy a lenti felsorolásban szereplő jogintézmények és az azokkal szembeni a hivatkozott vizsgálatokban megjelenő elvárások tényleg fontosak-e, vagyis tényleg a közjót, a gazdasági, társadalmi fejlődést szolgálják-e; másrészt a magyar helyzetet áttekintve megvitatnánk, hogy a magyar jogrendszer állapota mennyiben felel meg, mennyiben marad el a kívánatosnak tekinthető szinttől (pontosabban, hogy a jelenlegi helyzetnek milyen előnyös és hátrányos következményei vannak).

(A)  A téma kutatására az MTA TK JTI egyrészt call for paperst tesz közzé, amelyre a témában kutató kollégáktól vár elemzéseket. Az írásokat az MTA Law Working Papers sorozatban tesszük közzé, és megfelelő számú beérkezett munka esetén tematikus workshopokat szervezünk. Az írásokat kérjük 2015. június végéig a szalai.akos@tk.mta.hu címre küldeni.

(B) Ezzel párhuzamosan meghívott szakértőkkel nyilvános beszélgetéssorozatot szervezünk, amelynek célja, hogy lehetőleg ellentétes álláspontokat ütköztessünk, illetve, hogy a tanulmányok számára témaadóként, vitaindítóként is szolgáljanak. A beszélgetésekről felvétel készül, amelyek a MTA TK Jogtudományi Intézet videócsatornáján tekinthetők meg.

Tervezett témák és időpontok:

 1. A gazdasági jog jelentősége: a jog hatása a gazdaság és a társadalom működésére (2014. október 7.)
            >>Videó megtekintése

 2. A jogalkotás egyeztetési mechanizmusai a gazdasági szereplőkkel (érdekegyeztetés, lobbitevékenység) (2014. október 14.)
            >>Videó megtekintése
 3. Teljesítési terhek: (túl)szabályozott működés, dereguláció (2014. november 4.)
            >>Videó megtekintése
 4. Versenyjog (2014. november 18.)
 5. Magán és állami tulajdonú közszolgáltatások szabályozási környezete (víz, gáz, csatorna, elektromosság) (2014. november 25.)
            >>Videó megtekintése
 6. Állami támogatások (2014. december 2.)
            >>Videó megtekintése
 7. Külföldi befektetések védelme a nemzetközi jogban és az EU-jogban (2015. január 13.)
       
 8. Jogbiztonság hiánya mint a gazdasági működést veszélyeztető jellemző? (2015. január 20.)
            >>Videó megtekintése
 9. Adórendszer – különös tekintettel az adóadminisztrációra (2015. január 27.)
            >>Videó megtekintése
 10. Adórendszer: társaságokat, fogyasztást és személyi jövedelmeket terhelő adók – különös tekintettel a különadókra (2015. február 3.)
            >>Videó megtekintése
 11. Fogyasztóvédelem (2015. február 24.)   
            >>Videó megtekintése
 12. A gazdasági büntetőjog és a gazdasági fejlődés összefüggései (2015. március 3.)
            >>Videó megtekintése
 13. A kisértékű tulajdonsértések kezelése a hazai közigazgatási, polgári és büntetőjogban, valamint a birtokvédelem kérdése (2015. március 10.)
            >>Videó megtekintése
 14. Társasági jog – cégalapítás, számvitel, csődjog (2015. március 17.)
            >>Videó megtekintése
 15. Társasági jog – menedzsment ellenőrzése, vállalati korrupció és kisebbségi befektetők védelme, vezető tisztségviselők felelőssége (2015. március 24.)
 16. Hitelezővédelem, adósvédelem (biztosítékok, végrehajtás) (2015. március 31.)
            >>Videó megtekintése
 17. Munkajog, munkajogi szabályozás (2015. április 7.)
            >>Videó megtekintése
 18. Szellemi tulajdon védelme (2015. április 14.)
            >>Videó megtekintése
 19. Közbeszerzések (2015. április 21)
            >>Videó megtekintése
 20. Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok (2015. április 28.) 
            >>Videó megtekintése  
 21. A pénzpiac szabályozása (2015. május 5.)
            >>Videó megtekintése

 

 

 

 

 

Kutatásvezetők: Jakab András és  Szalai Ákos

További résztvevő: Kreisz Brigitta

 

 

 

 

Vissza az előző oldalra