Somló Bódog Előadás

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézete Somló Bódog Előadást (Felix Somló Lecture) hirdet olyan kiemelkedő jogtudósok elismerésére, akik tudományos munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi jogtudomány fejlődéséhez, vagy tevékenységük nagy hatással volt a magyar jogrendszerre.

Az előadás megtartására – az Intézet Bíráló Bizottságának döntése alapján – minden év novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények keretében kerül sor Budapesten, az TK Jogtudományi Intézetének székházában (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)

Az előadásra felkért tudós az előadás alkalmából megkapja az Intézet díszoklevelét.