Tudományos osztályok

A Jogtudományi Intézet jelenlegi osztálystruktúrája 2020 januárjában jött létre, és tükrözi Intézetünknek azt a törekvését, hogy az itt zajló kutatási és tudományszervezési tevékenységgel lefedje a jogtudomány művelésének minden fontosabb területét. 

Az osztályok olyan szervezeti egységek, amelyek a tágabb értelemben vett kutatási területek szerint fogják össze a kutatókat. Az osztálybeli tagság változásához igazgatói engedély szükséges; minden kutató tagja valamelyik osztálynak, és egy kutató csak egy osztálynak lehet tagja. Természetesen az egyes kutatási projekteken a különböző osztályokhoz tartozó kutatók az interdiszciplinaritásra törekvés jegyében együttműködnek.

Az osztályok elnevezése az intézmény kutatási prioritásait tükrözi, és iránymutatásul szolgál a személyi állomány bővítéséhez. Az osztályok működését érintő feladatok ellátásáért az osztályvezetők felelősek.

_______________

Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály

Osztályvezető: Pap András László

_______________

Bűnügyi Tudományok Osztálya

Osztályvezető: Hollán Miklós

_______________

Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály

Osztályvezető: Varju Márton

_______________

Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály

Osztályvezető: Gajduschek György

_______________

Magánjogi Osztály

Osztályvezető: Horváthy Balázs