Közlemények (1992-2009)

Az intézeti Közlemények/Working Papers sorozatnak (ISSN 1589-0120) 23 füzete jelent meg. A Közleményekben mintegy 4-6 ív terjedelmű anyagok kerültek publikálásra, ezek között megtalálhatók konferenciák anyagai, hosszabb tanulmányok, de volt példa arra is, hogy külföldön megvédett LLM disszertáció itt jelent meg. A Közlemények füzeteinek egy része angolul, illetve németül látott napvilágot. A Közlemények szerepét az MTA Law Working Papers elektronikus sorozata veszi át a jövőben.

 1. Lamm Vanda – Bragyova András (szerk.): Visszamenőleges igazságszolgáltatás: Az MTA nagytermében 1990. november 8-9-én megtartott konferencia anyaga, Budapest, MTA ÁJI 1992.
 2. Wiener A. Imre: Fenntartások és deklarációk a nemzetközi bűnügyi együttműködésre vonatkozó európai egyezményekhez, Budapest, MTA ÁJI 1993.
 3. Kovács Péter: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája. Aláírás után, ratifikáció előtt…, Budapest, MTA ÁJI 1993.
 4. Sajó András: A model constitution, Budapest, MTA ÁJI 1993.
 5. Peschka Vilmos (szerk.): Élet és jog, Budapest, MTA ÁJI 1993.
 6. Sipos Katalin: A regionalizmus történeti és jogi aspektusai. Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Budapest, MTA ÁJI 1993.
 7. Towards a unified Europe: Papers submitted to the 3rd Swedish-Hungarian legal seminar, 16-20 March, 1994, Budapest, MTA ÁJI 1994.
 8. Toldi Ferenc: A jugoszláv állam kialakulása és felbomlása, Budapest, MTA ÁJI 1995.
 9. Bragyova András (szerk.): Constitution of the Republic of Hungary, draft, Budapest, MTA ÁJI 1997.
 10. Farkas Judit: A pénzmosás bűntette svájci és német jog-összehasonlítással, Budapest, MTA ÁJI 1996.
 11. Péteri Zoltán (szerk.): Legal problems of transition in Hungary: Hungarian national reports submitted to the fifteenth international congress of comparative law. Bristol, July 26-August 1, 1998. Budapest, MTA JTI 1998.
 12. Wiener A. Imre: Elméleti alapok a büntetőtörvény általános része kodifikálásához, Budapest, MTA JTI 2000.
 13. Ligeti Katalin: Europäisches Strafrecht, Budapest, MTA JTI 2000.
 14. Török Gábor: A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végére, Budapest, MTA JTI 2001.
 15. Ligeti Katalin: Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, Budapest, MTA JTI 2001.
 16. Lamm Vanda (szerk.): Környezetvédelmi jog Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában, Budapest, MTA JTI 2003.
 17. Wiener A. Imre: A Btk. általános része de lege ferenda, Budapest, MTA JTI 2003.
 18. Ligeti Katalin (szerk.): Young penalist conference on corruption and related offences in international business relations, Budapest, MTA JTI 2003.
 19. Hollán Miklós (ed.): Towards more harmonised criminal law in the European Union: international seminar 1-3 September 2003, Budapest, Budapest, MTA JTI 2003.
 20. Ferenczy Endre: Az Unió döntési mechanizmusának jogintézményeiről, Budapest, MTA JTI 2004.
 21. Molnár Olga: Die vertikale Kompetenzverteilung in Deutschland und in der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Rechtsetzung, Budapest, MTA JTI 2007.
 22. Fehér Lenke (szerk.): Nemzetközi emberkereskedelem, Budapest, MTA JTI 2008.
 23. Lőrincz Lajos et.a.: Az önkormányzati rendszer megújítása, Budapest, MTA JTI 2009.