Fő kutatási irányok

A HUN-REN TK Jogtudományi Intézet tudományos és szakmai koncepciója három kiemelt kutatási irányt határoz meg. Az első kutatási irány az alkotmányelméleti jellegű témakörökre összpontosít többek között az összehasonlító alkotmányjoggal, az alkotmányszociológiával, az alkotmányos büntetőjoggal, az államtudománnyal, kisebbségvédelmi joggal, az alkotmányjogi dogmatika elméletével és a modern alkotmányjog eszmetörténeti alapjaival összefüggő vizsgálatokon keresztül. A második kutatási irány a piacgazdaság jogi összefüggéseinek elemzésére összpontosít, míg a harmadik a nemzetközi jog és európai jog hazai hatásainak feltárását tűzi ki célul.

A HUN-REN TK  Jogtudományi Intézet tudományos osztályai a fő kutatási irányok mentén szerveződnek és gondozzák a tematikus területekkel összefüggő kutatásokat.