Jogtudományi alapkutatások: HUN-REN TK JTI elektronikus monográfiasorozata

A HUN-REN TK JTI elektronikus monográfiasorozatot indít, amelynek célja, hogy évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának biztosítsunk megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyvet az intézet honlapján elhelyezzük, továbbá az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

- Első kötet: Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században  (2017);

- Második kötet: Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe (2018);

- Harmadik kötet: Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban (2020);

- Negyedik kötet: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (2022).

Impresszum

Jogtudományi alapkutatások: a TK JTI elektronikus monográfiasorozata
ISSN 2560-2128
Kiadja a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Felelős kiadó: Boda Zsolt főigazgató
Főszerkesztő: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató
Felelős szerkesztő: Friedery Réka
Szerkesztőbizottság:  Friedery RékaGajduschek György, Nótári Tamás,  Pap András LászlóSulyok Gábor, Szente Zoltán, Varju Márton
Honlap: http://jog.tk.hu/alapkutatasok-monografia
E-mail: jti-monografiak@tk.hun-ren.hu
 

A sorozat negyedik kötete:
Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban

A teljes kötet letölthető anyaga

A sorozat harmadik kötete:
Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban

A teljes kötet letölthető anyaga

 

A sorozat második kötete:
Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe

A teljes kötet letölthető anyaga

 

A sorozat első kötete:

Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

A teljes kötet letölthető anyaga

 

Az első kézirat-leadási felhívás

Felhívás kéziratok leadására a JTI monográfiasorozatához, 2021

Felhívás kéziratok leadására a JTI monográfiasorozatához, 2023