Impresszum

Állam- és Jogtudomány

_____________________________________________________________________________

Kiadó: HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Felelős kiadó: Boda Zsolt főigazgató

Főszerkesztő: Gárdos-Orosz Fruzsina

Felelős szerkesztő: Balogh Lídia

Recenziószerkesztő: Timár Balázs

Szerkesztőségi tagok: Balogh LídiaFekete Balázs, Gajduschek György, Ganczer Mónika, Hollán Miklós, Horváthy Balázs, Pap András László, Sulyok Gábor, Varju Márton

Szerkesztőbizottság: Csák Csilla, Erdő Péter, Fábián Adrián, Görög Márta, Hamza Gábor, Harmathy Attila†, Kiss György, Korinek László, Lamm Vanda,  Miskolczi Bodnár Péter, Smuk Péter, Sólyom László†, Sonnevend Pál,  Szabó István, Szikora Veronika, Vékás Lajos

Honlap: http://jog.tk.hu/ajt

E-mail: ajttan@tk.hun-ren.hu

ISSN 0002-564X

A folyóiratot a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) indexeli és
az MTA Könyvtárának Repozitóriuma (REAL) archiválja.

_____________________________________________________________________________

Vissza az előző oldalra