Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban

Az  empirikus kutatási projekt a jogtudat és a büntetőjogi változások kapcsolatára koncentrál. Lehetővé kívánja tenni a büntetőjog ismeretének eddig hazánkban példátlan mélységű elemzését, a korábbi kutatásoknál nagyobb számú, részletesen kidolgozott és szakmai szempont alapján válogatott kérdések segítségével. A kutatás legfontosabb eredménye várhatóan a szabályozási újdonságokkal kapcsolatos ismeretek és attitűdök megismerése, ami tartalmi és módszertani tekintetben is nyitánya lehet a jogtudatvizsgálatok új irányának. A kutatás alkalmas lehet azon hagyományosan vizsgált kérdéskör újbóli elemzésére is, hogy a különféle társadalmi tényezők (nem, kor stb.) miként befolyásolják a jogtudatot, különös figyelemmel a szakmai képzettség és az attitűdök kapcsolatára.

Kutatásvezető: Hollán Miklós