Bűnügyi Tudományok Osztálya

Előzmények |

A Bűnügyi Tudományok Osztálya 2020 januárjában vált ki a közvetlen előzményének tekinthető a Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztályából

Kutatási tevékenység |

A Bűnügyi Tudományok Osztály kutatási tevékenysége a legtágabb értelemben vett bűnügyi tudományok egész területére kiterjed. Kutatási tevékenységének keretében az osztály kiemelt figyelmet fordít a gazdasági bűncselekményekre, a korrupció büntetőjogi vonatkozásaira és a kiberbűnözésre. Az osztály keretében kiterjedt empirikus kutatások is folynak, amelyek a hazai büntetéskiszabási gyakorlat időbeli alakulását és területi eltéréseit, továbbá a büntetőjog szabályozási újdonságainak a lakosság jogtudatában való megjelenését teszik vizsgálat tárgyává. 

Az osztály kutatói a hagyományos jogtudományi módszerek mellett más társadalomtudományi, köztük szociológiai módszereket is alkalmaznak.

Nagyobb projektek, pályázatok | 

Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:


___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók