Emberi Jogi Enciklopédia

 

Tájékoztató az Emberi jogi enciklopédiáról

 

Tájékoztató letöltése

A MTA TK Jogtudományi Intézetének kiemelten kezelt intézeti projektje az Emberi jogi enciklopédia megírása és megjelentetése. Ez a projekt szervesen illeszkedik az intézet korábbi nagy kollektív munkáinak sorába, amelyeknek legjelentősebb eredményeiként említhető a kétkötetes Állam- és jogtudományi enciklopédia, majd pedig az 1990-es évek végén napvilágot látott Jogi lexikon, illetve annak 2009-ben közreadott átdolgozott és bővített változata.

A projekt az első, a második és a harmadik generációs emberi jogokkal kapcsolatos tudásanyag enciklopédia szintű összefoglalására törekszik. A tanulmányok tartalmazzák az egyes jogok történeti vonatkozásait, így a jog megjelenését, az emberi jogok fejlődésének szempontjából kiemelkedő jelentőségű nemzetközi dokumentumokban való manifesztálódását (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Emberi Jogok Európai Egyezménye stb.), s a belső jogi és hazai dokumentumokra való utalást. A jogok mellett különös figyelmet fordítanak az emberi jogok különféle védelmi mechanizmusaira, ezek működésére vonatkozó joganyagra és az egyes fórumok joggyakorlatára.

Az Enciklopédiában mintegy 100 tanulmány közreadását irányozták elő, ami nagyjából a témakör teljes körű feldolgozását jelenti. A tanulmányok megírásában az intézet kutatóin kívül közreműködnek a kérdéskörben járatos egyetemi kollégák és gyakorlati szakemberek.

Figyelemmel arra, hogy hasonló jellegű kiadvány magyar nyelven még nem készült, így mindenképpen úttörő vállalkozásról van szó.

A projektet Lamm Vanda kutatóprofesszor irányítja.

 

 

Vissza az előző oldalra