Műhelyvita - Papp Mónika - Bartha Ildikó: Állami támogatások az Európai Unióban - Magyarország útja csatlakozásunktól napjainkig

   2024. április 4. 10:00 - 2024. április 4. 12:00

Uniós csatlakozásunk után húsz évvel időszerű visszatekinteni ennek az időszaknak a legfontosabb fejleményeire. A számvetést nemcsak a kerek évforduló indokolja, az uniós állami támogatási közpolitika számos jelentős reformfolyamaton esett keresztül ebben az időszakban. A belső reformok mellett sajnos számos külső, előre nem látható eseményre adott közpolitikai megoldást is ki kellett fejlesztenie az Európai Bizottságnak, az uniós politika központi aktorának, amely kizárólagos hatásköréből adódóan a válságkezelés egyik de facto központi intézményévé vált ebben az időszakban.

Felkért hozzászólók:

Dr. Simonné Dr Gombos Katalin egyetemi tanár

Dr Horváthy Balázs tudományos munkatárs