Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály

Előzmények | 

Az jelenlegi formájában 2020 januárja óta működő Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály közvetlen előzményének a Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya tekinthető.

Kutatási tevékenység |

Az Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály kutatási tevékenysége az Európai Unió joga és a nemzetközi jog átfogó tudományos vizsgálatára irányul. Kutatási profiljának sajátosságaiból adódóan, az osztály, az Európai Unió joga és a nemzetközi jog tudományának hazai és nemzetközi művelése mellett, tevékenyen részt kíván vállalni a hazai és a nemzetközi tudományos közéleti és  tudományszervezési tevékenységben, és a lehetőségekhez képest elő kívánja mozdítani az Európai Unió joga és a nemzetközi jog fejlődését az országon belül és kívül egyaránt. 

Az osztály kutatói elméleti, dogmatikai, jogi empirikus, összehasonlító, jogtörténeti és kritikai jogi kutatómunkával járulnak hozzá a két terület műveléséhez.

Nagyobb projektek, pályázatok | 

Az osztály – vezető vagy részt vevő kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi, jelenleg folyamatban lévő projektjeiben képviselteti magát:

 

___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók