Pályázati felhívás - Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj – a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének jogtudományi PhD disszertáció díja

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete meghirdeti a kétévente odaítélt Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat, amely első alkalommal 2014-ben kerül kiosztásra. Pályázni lehet olyan jogtudományi témájú, magyar, angol, német vagy francia nyelven írt PhD értekezéssel, amelyet Magyarországon működő egyetemen védtek meg 2012. szeptember 15. és 2014. szeptember 15. között.

A díjazott a Jogtudományi Intézet által kiállított oklevelet kap, ünnepi előadás keretében novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények keretében a Magyar Tudományos Akadémián ismerteti eredményeit, és disszertációját (amennyiben annak kiadására még nem került sor) megjelentetheti a Jogtudományi Intézet és az Opten Kft. által közösen kiadott könyvsorozatban.

A pályázóktól a disszertációt, a tézisfüzetet, az opponensi véleményeket és az arra adott választ, továbbá a PhD fokozatszerzési oklevél másolatát (vagy a sikeres védésről szóló igazolást) kérjük emailen az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre, valamint három kinyomtatott példányban a Jogtudományi Intézet igazgatójának a következő címre megküldeni:

Jakab András
MTA TK JTI
1014 Budapest
Országház u. 30.

A pályázaton nem vehetnek részt a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában jelenleg vagy a kiírást megelőző három évben közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott kutatók.

Figyelembe véve a téma vagy a módszer újszerűségét, a szakirodalmi feldolgozottságot, a kutatási eredmények tudományos vagy társadalmi jelentőségét, valamint az érvelés alaposságát, a beérkező kéziratok közül a Jogtudományi Intézet igazgatója által felkért, az Intézet kutatóiból álló bizottság választja ki a győztes pályaművet.

A pályázat leadási határideje 2014. szeptember 30.