Kajtár Gábor veheti át a Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat

 

Kajtár Gábor veheti át az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat, amelyet az intézet kutatóiból álló bíráló bizottság „A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban” címmel benyújtott doktori dolgozat alapján ítélt oda.

A díjazott pályamű annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzi ki célul, hogy mennyiben változott meg az erőszak alkalmazására vonatkozó nemzetközi joganyag a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően, illetőleg módosította-e paradigmaváltó jelleggel a terrorizmus elleni háború és a Bush-doktrína a jus contra bellum normáit. A válaszadók alapvetően két csoportba sorolhatók attól függően, hogy e kérdésre igenlő vagy nemleges választ adnak. A disszertáció fő állítása az, hogy e két csoport sarkalatosan eltérő véleménye a nemzetközi jog mai állásáról három okból kifolyólag már eleve determinált. Az eltérő eredményre jutó szerzők eltérő módszertant és dogmatikai eszköztárat használnak, ráadásul abban is jelentősen eltérnek, hogy milyen szerepet és értéktartalmat tulajdonítanak tudományuknak, a nemzetközi jognak. A disszertáció a módszertani, a dogmatikai és az ideológiai tényezők azonosításán túl egyben állást foglal az önvédelmi jog jelenlegi terjedelmével kapcsolatos vitában is, kritikailag elemzi a főbb elméleteket, valamint megoldási javaslatokat fogalmaz meg a nem állami szereplők elleni önvédelem Alapokmány-konform és egyben hatékony gyakorlására nézve is.

Kajtár Gábor 2004-ben az ELTE ÁJK jogász szakán summa cum laude, majd 2006-ban ugyanezen intézményben politológia szakon szerzett kitűnő minősítésű diplomát. 2007-ben a University of Cambridge Public International Law and EU Law posztgraduális képzését végzi el és szerez LL.M. fokozatot. 2014-ben az ELTE ÁJK doktori iskolájában summa cum laude minősítéssel kap PhD fokozatot. 2007 és 2011 között a Central European University kutatási asszisztense, 2009 novemberében a China University of Political Science and Law (CUPL) vendégoktatója. A ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén 2008 és 2014 között egyetemi tanársegédként, 2014 óta pedig egyetemi adjunktusként oktat. A Philip C. Jessup nemzetközi jogi perbeszédversenyen induló ELTE-s csapatok felkészítő tanára 2009 óta.

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadására 2015. január 15-én kerül sor, melynek keretében a díjazott ünnepi előadást fog tartani kutatási eredményeiről.