Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához

Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete elektronikus monográfiasorozatot indít. Ennek keretében a sorozat szerkesztőbizottsága felhívást intéz a jogtudomány művelőihez alapkutatások eredeti eredményeit tartalmazó magyar nyelvű tudományos monográfia kéziratának (vagy az alábbiak szerint két mintafejezetének) benyújtására.

A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyv az Intézet honlapján kerül elhelyezésre, továbbá az Intézet a könyv korlátozott példányszámú, nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza. A művet az Intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

A benyújtott kéziratok lektorálási folyamaton mennek keresztül, amely két körből áll. A szerkesztőbizottság első körben dönt minden közlésre benyújtott kézirat elutasításáról vagy az anonim lektorálásra való befogadásáról. Amennyiben a művet befogadta, akkor továbbítja két anonim bírálónak. Az anonim bírálatok alapján a szerkesztőbizottság dönt arról, hogy az adott évben mely kézirat megjelentetését vállalja az Intézet.

Benyújtott mintafejezet esetén a kész monográfiát legkésőbb 2017. augusztus 1-jéig kell eljuttatni a szerkesztőbizottságnak, amelyet hasonlóan a benyújtott teljes kézirathoz, a szakmai kontroll harmadik köreként egy (nem anonim, a kötetben feltüntetésre kerülő) szakmai lektornak továbbítunk.  

Az elbíráláshoz benyújtandó dokumentumok:

(1) könyvkiadási javaslat (proposal), amely tartalmazza (a) a kötet egyoldalas absztraktját, (b) az eddigi kutatási eredményekhez képesti legfontosabb újdonságot (hasonló publikációkkal összehasonlítva), (c) potenciális olvasóközönséget, (d) szerző rövid szakmai életrajzát, (e) szerző legfontosabb tíz publikációjának listáját;(2/a) két mintafejezet és a teljes mű tartalomjegyzéke vagy

(2/b) teljes kézirat.

A benyújtott művek terjedelme: min. 10, max. 30 szerzői ív.

A kéziratok benyújtása 2016. november vége.

A dokumentumokat a jti-monografiak@tk.mta.hu címre kérjük elküldeni.