In memoriam Sólyom László (1942-2023)

2023. október 8-án, életének 81. évében elhunyt Sólyom László jogtudós, korábbi köztársasági elnök (2005-2010), az Alkotmánybíróság első elnöke (1990-1998), egyetemi tanár (1981), a Magyar Tudományos Akadémia levelező (2001), majd rendes tagja (2013). A magánjog (a személyi jog és a felelősségtan); az alkotmányjog (alapjogvédelem, alkotmánybíráskodás, adatvédelem, információszabadság); a környezetjog; valamint az összehasonlító polgári jog tudományát is művelte. 1969 és 1981 között intézményünk kutatója volt tudományos munkatársként. Az állam- és jogtudomány kandidátusa /CSc/ fokozatot (1975); illetve az állam- és jogtudomány [akadémiai] doktora /DSc/ címet (1981) egyaránt megszerezte. Az 1980-as évek elejétől számos környezetvédelmi szervezet és a zöldmozgalmak jogi tanácsadója és résztvevője volt (Duna Kör, Nyilvánosság Klub, Védegylet). 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító, illetőleg elnökségi tagja. Jelentős szerepet játszott a rendszerváltás korszakának jogi megalapozásában, a jogbiztonság, és az új jogintézmények megszilárdításában.

Emlékét megőrizzük.