Magyarázat az Európai Unió jogáról c. kiadvány

Előrendelhető intézetünk munkatársai, Várnay Ernő és Papp Mónika által írt Magyarázat az Európai Unió jogáról c. kiadvány amely az ötödik, átdolgozott kiadása a szerzők által írt „Az Európai Unió joga” című könyvnek. A terjedelmes mű, első kiadása (2001) óta az Uniós jog – intézmény- és jogrendszer, a belső piac joga és a versenyjog – meghatározó referencia kötetévé vált, amelyet joghallgatók, gyakorló jogászok és a jogtudomány művelői egyaránt haszonnal forgattak.

A jelen kiadás, a Magyarázat az Európai Unió jogáról némileg más formában, immár jogszabálymagyarázatként, de a régi tartalmi megközelítéssel – jogszabályszövegek, esetjog, szakirodalom – jelenik meg, amellett, hogy az új fejleményekre is reflektál, a magyar vonatkozások széles skáláját nyújtja.

A Magyarázat alapos és könnyen érthető betekintést nyújt az Európai Unió jogrendszerébe. A Magyarázat részletesen bemutatja az Európai Unió fejlődését, az európai integráció történetét, és az Európai Unió intézményeit, amelyek a döntéshozatal folyamatában kulcsszerepet játszanak. A magyarázat átfogóan tárgyalja az uniós jogforrásokat, a jogalkotási folyamatokat, az uniós jog közvetlen hatályát, az uniós jog elsőbbségének elvét, a kötelezettségszegési eljárást, az előzetes döntéshozatali eljárást és az uniós jogi aktusok bírósági felülvizsgálatát, valamint az uniós polgárság fogalmát és jogait. A Magyarázat utolsó fejezetei a belső piac jogát és az EU versenypolitikáját és versenyjogát ismertetik. 

A kiadvány a Wolters Kluwer oldalán előrendelhető.