Búcsúzunk Péteri Zoltántól, a Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadójától

94 éves korában elhunyt Péteri Zoltán a Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának professzor emeritusa.

Péteri Zoltán 1930-ban született Békéscsabán, középiskolai tanulmányait Békéscsabán és Kassán végezte, majd 1952-ben szerzett jogi diplomát Pécsen. 1952-től dolgozott az MTA Jogtudományi Intézetében, ahol 1963-tól az összehasonlító jogi kutatásokkal foglalkozó tudományos osztály osztályvezetője volt, és évtizedeken keresztül az intézet tudományos titkára. A Jogtudományi Intézetben közel hat évtizedet dolgozott, 2011-ben távozott az intézetből.

A kutatómunka mellett felsőoktatási tevékenysége is jelentős, 1966-tól tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ezt követően pedig 1995-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyik alapító tanára volt. 1997-ben nevezték ki professzorrá. A hazai egyetemek mellett évtizedekig oktatott a strasbourgi összehasonlító jogi fakultáson (Faculté International de Droit Comparé) több nyelven.

Egyik fő kutatási területe a jogösszehasonlítás módszertana és elmélete volt, és munkásságának elismeréseként az Académie Internationale de Droit Comparé rendes tagjává választották, illetve a Société de Législation Comparée tagja is volt. A komparatisztika mellett a jogelmélet területén végzett jelentős kutatómunkát, különösen közel állt hozzá Gustav Radbruch munkássága és a jogi értékek kérdésköre.

Oktatói munkájában kiemelt feladatának tekintette a fiatalok kutatók támogatását, ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán egy jogterületeken átívelő tanítványi kör alakult ki körülötte a kétezres években. A napjainkban jogelmélettel vagy jogösszehasonlítással foglalkozó fiatalabb kutatók szemléletére és világlátására komoly hatást gyakorolt, valószínűleg e generáció pályája az ő bíztatása és támogatása nélkül másképpen alakult volna, így elmondható, hogy a hazai elméleti jogi gondolkodás kortárs formálódásában tanítványain keresztül is jelentős szerepet játszott.

Fekete Balázs