Életműdíj

Vékás Lajos kapta a HUN-REN TK Jogtudományi Intézetének életműdíját. A díjat Intézetünk igazgatója, Gárdos-Orosz Fruzsina adta át.

Vékás Lajos akadémikus, az ELTE ÁJK professor emeritusa, jogtudós.

Tudományos kutatásai során először magánjogtörténettel foglalkozott, e témakörben írta meg kandidátusi disszertációját: „A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai” címmel (1976). Tudományos érdeklődése ezután a nemzetközi kollíziós jog kérdései felé fordult. „A nemzetközi magánjog elméleti alapjai” című akadémiai doktori értekezését 1984-ben védte meg. Ezt követően a polgári jog, az összehasonlító magánjog és a nemzetközi magánjog több területén kutatott; az MTMT-ben nyilvántartott tudományos közleményeinek száma 431, ezek közül 127 idegen nyelven jelent meg. 

A Magyarország új polgári törvénykönyvét előkészítő Kodifikációs Főbizottság elnökeként meghatározó szerepe volt a másfél évtized alatt megalkotott és 2014-ben hatályba lépett Polgári Törvénykönyv szakmai előkészítésében. Az elmúlt másfél évtizedben egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként az öröklési jog elméleti alapkérdéseivel foglalkozott.

A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben levelező, 1995-ben rendes tagjává választotta. 2014 és 2020 között az MTA társadalomtudományi alelnöke volt.

Tudományos eredményeit a Hamburgi Egyetem, a Heidelbergi Egyetem, a Bécsi Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem „doctor honoris causa” címmel ismerte el. Munkásságát itthon több rangos állami kitüntetés mellett Deák Ferenc kutatási díjjal (1998), Szent-Györgyi Albert-díjjal (2000) és Széchenyi-díjjal (2004) jutalmazták."

Professzor úr a díj átadása után mintegy hatvan percben emlékezett meg mindazokról, akik elismerésre méltó pályafutására közvetlen vagy közvetett hatással bírtak. Előadása és az átadás visszanézhető a TK YouTube-csatornáján:

https://youtu.be/yuHbB4Ci-_E?si=8EMNkLiG4WA9rHwp