Lendületben: új Lendület Kutatócsoport alakul a Jogtudományi Intézetben

Szentgáli-Tóth Boldizsár, intézetünk tudományos főmunkatársa támogatásban részesül a következő öt évben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja keretében. A támogatott kutatócsoport az algoritmikus alkotmányosság perspektíváit és korlátait vizsgálja majd.

A projekt első két évének fő célkitűzése egy angol nyelvű, mindenki számára hozzáférhető online adatbázis létrehozatala a mesterséges intelligencia és az alapjogok kapcsolatáról. Azokat a szabályozási kísérleteket, nemzetközi jogi dokumentumokat, bírósági döntéseket gyűjti össze a világ minden részéről, amelyek bármilyen formában reflektálnak a mesterséges intelligencia növekvő társadalmi szerepének alapjogi vonatkozásaira. 

Ezt követően az adatgyűjtés során megismert információkra támaszkodva a fókuszthárom olyan alapvető jogra kerül szűkításre, ahol a közeljövőben további mélyreható változások prognosztizálhatóak: a tisztességes eljáráshoz való jog, a szólásszabadság, valamint az egészséges környezethez való jog területeire. E három alapvető joggal összefüggésben részletesen elemzésre kerülnek az eddigi tapasztalatokat és a várható további fejleményeket, ez alapján  a kutatócsoport elemzi a mesterséges intelligencia és az alapvető jogok kölcsönhatásának mechanizmusát.

A kutatási időszak végére, különösen a három esettanulmányból kiindulva a kutatócsoport javaslatokat fogalmaz meg elsősorban a bíróságok számára, milyen értelmezési tesztek segítségével integrálható a modern technológia kialakult jogi keretrendszerünkbe. A projekt arra törekszik, hogy a nemrégiben elfogadott európai uniós mesterséges intelligencia rendelet által körvonalazott normatív szabályozási környezet; illetve a számos nemzetközi dokumentumban rögzített, kötelező erővel nem bíró iránymutatások, ajánlások mellett a jogértelmezés szintjén is olyan fogódzókat találjon, amelyek erősíthetik a jogrendszer ellenálló képességét az egyre gyorsuló technológiai fejlődéssel szemben.

A kutatócsoport 2024. szeptember 1-én kezdi meg ötéves munkáját.