Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály

Előzmények | 

2020 januárjától működő osztályunk közvetlen elődjének a Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya, illetve részben az Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztálya tekinthető.

Kutatási tevékenység |

A Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály kutatási tevékenysége elsődlegesen a jogtudománynak évszázadok óta megkerülhetetlen részét képező jogfilozófiai, jogelméleti és jogtörténeti vizsgálódásokra terjed ki. Az osztály különösen olyan témák feldolgozására vállalkozik, amelyek nem kötődnek szorosan valamely nagyobb jogághoz vagy jogterülethez.

Kutatási tevékenysége azonban túlmutat a klasszikus leíró jogi és jogdogmatikai kereteken, és olyan néhány évtizedes múltra visszatekintő megközelítéseknek is teret biztosít, mint a jogszociológia, a joggazdaságtan, vagy a kritikai jogelmélet. Mindezek nyomán az osztály kutatói által végzett munka egyik meghatározó sajátosságának az interdiszciplinaritás tekinthető.

Nagyobb projektek, pályázatok |  

Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:

___________________

Osztályvezető

Gajduschek György

___________________

Kutatók