Balogh Lídia

Balogh Lídia
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány folyóirat felelős szerkesztője; a Kutatásetikai Bizottság elnöke
 • E-mail: balogh.lidia@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség (nemek közötti egyenlőség)
 • Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem
Kiemelt publikációk
 • Balogh, Lídia – Drinóczi, Tímea: The missing arc of a backlash? Thirty years of constitutional debate on ‘women’s equality’ in Hungary, Intersections: East European Journal of Society and Politics 8(4) pp. 112-131. (2022)
 • Balogh, Lídia – Halász, Iván – Pap, András: Egyenlőség, kisebbségi jogok, nemzetpolitika 2010 és 2018 között, In: Gárdos, Orosz Fruzsina (szerk.) A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 – 2020, pp. 266-296, Budapest, Orac Kiadó (2022)
 • Balogh, Lídia: “Reproductive Rights in Danger”? Reflections from the Semi-Periphery (2022), Culture Wars Papers, no. 23, November (2022)
 • Balogh, Lídia: Uncharted Territories and Cross-Cutting Publics: Intersectional Analysis within the Framework of Joint Efforts of Civil Society Reporting on Mainstream and Romani Women’s Issues. In: Hojsik, Marek; Munteanu, Georgeta; Zentai, Violetta (szerk.) From the Shadow to the Limelight: The Value of Civil Society Policy Monitoring Knowledge in Roma Equality Struggles. pp. 135-154, Budapest, Magyarország : CEU Press (2022)
 • Drinóczi, Tímea – Balogh, Lídia: The (non)-Ratification of the Istanbul Convention by Hungary: Lessons to be Learned, Osteurope-Recht 68(1) pp. 42-60 (2022)
 • Balogh, Lídia – Judit Gellér: Roma nők hátrányos megkülönböztetése a szülészeti ellátás során: Két magyarországi jogeset, háttérrel, Fundamentum 23:(1–2) pp. 204–223 (2019)
 • Balogh, Lídia: Roma Gender Politics in Hungary and Feminist Alliances in Practice. In: Angéla Kóczé – Violetta Zentai – Jelena Jovanović – Enikő Vincze (eds.) The Romani Women’s Movement. Struggles and Debates in Central and Eastern Europe, pp. 178–192, Milton Park, Abingdon, Oxon – New York: Routledge (2018)
 • Balogh Lídia – Dinók Henriett: Szólásszabadság a neoliberalizmus korában: a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében. In Medias Res 6:(2) pp. 339–360 (2017)
 • Balogh Lídia: A „szabadság kontra méltóság” vita és a kisebbségek médiareprezentációja. Állam- és Jogtudomány 57:(3) pp. 3-34 (2016)
 • Balogh Lídia: Possible Responses to the Sweep of Right-Wing Forces and Anti-Gypsyism in Hungary. In: Stewart Michael (ed.) The Gypsy 'Menace': Populism and the New Anti-Gypsy Politics, pp. 241–263, London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd (2012)
Projektek
 • UNTWIST (HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03 – „Feminisms for a new age of democracy”, 2023–2026)

 • A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között” (NKFIH projekt, 2018 –2019)

 • „Algorithmed Public Spheres (APS)” (MTA TK inkubátor projekt, 2017-2019)
 • „Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban” (OTKA-kutatás, 2013–2015)
 • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége FRANET programjának magyarországi fókuszpontja (2011–2015)
 • RED Network combating racism, xenophobia and intolerance (2011–2013)