Gajduschek György

Gajduschek György
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: osztályvezető, Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja;
 • E-mail: gajduschek.gyorgy@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/375-4973 / 5133
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.29.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Közigazgatás és közpolitika, különös tekintettel a közpolitikai, illetve jogalkotási folyamat, valamint a végrehajtás, jogalkalmazás jogszociológiai vizsgálatára.
 • Jogi kultúra. Összehasonlító, empirikus kutatások.
Kiemelt publikációk
 • Bureaucrarcy: Is it efficient? Is it not? Is that the Question? ADMINISTRATION & SOCIETY 34:  (6)700-722 (2003)
 • Rendnek lenni kellene. Tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről. Budapest: KSZK-MKI, 2008. 339p.
 • Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében. Budapest: KSZK-MKI, 2008. 304p. (Közigazgatási olvasmányok)
 • Politicization, Professionalization, or Both? Hungary's Civil Service System. COMMUNIST & POST-COMMUNIST STUDIES 40:  (3) 343-362 (2007)
 • A közigazgatás szervezeti jellemzői - összehasonlító aspektusból. In: Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Szamel Katalin (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest: Complex Kiadó, ( 2011)   pp. 37-58
 • Wild East and Civilised West? Some indicators of legal culture in Hungary, Serbia and the Netherlands.: An empirical comparative assessment JAHRBUCH FÜR OSTRECHT (2019) pp. 165-184.
 • The Rule of Law, Legal Consciousness and Compliance. (Jakab Andrással): In: Tóth, István György (szerk.) Hungarian Social Report 2019 Budapest:Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., (2019) pp. 277-294.
 • A jogtudat és a jogi kultúra hatása a magyar jogrendszerre. In: H, Szilágyi István (szerk.) Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967-2017 Budapest, Pázmány Press, (2018) pp. 145-169..
 • ‘The Opposite is True … as Well.’: Inconsistent Values and Attitudes in Hungarian Legal Culture: Empirical Evidence from and Speculation over Hungarian Survey Data. In: Fekete, Balázs; Gárdos-Orosz, Fruzsina (szerk.) Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited Frankfurt am Main: Peter Lang,(2017) pp. 41-56