Sulyok Gábor

Sulyok Gábor
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja
 • E-mail: sulyok.gabor@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Erőszak tilalma a nemzetközi jogban
 • Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa
 • Emberi jogok nemzetközi védelme
 • Humanitárius intervenció
 • Védelmi felelősség
 • Nemzetközi jog forrásai
 • Nemzetközi jog története
 • Világűrjog
Kiemelt publikációk
 • Világűrjog (Bartóki-Gönczy Balázs – Sulyok Gábor szerk.) Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 352 p.
 • Treaties, Historical Origins, in Peters, Anne (szerk.): The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, 2022. 14 p. [elektronikus formátum]
 • Világűr és önvédelem, in Kajtár Gábor – Sonnevend Pál (szerk.): A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században: Tanulmányok Valki László tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021. 451-467.
 • Breach of Treaties in the Ancient Near East. Journal of the History of International Law, 20/1. (2018), 31–56.
 • General Principles of Law and International Law-Making, in Sampford, Charles – Zifcak, Spencer – Aydin Okur, Derya (szerk.): Rethinking International Law and Justice. Ashgate Publishing, Farnham, 2015. 313–331.
 • Delimitation of Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: A Conceptual Approach, in Sancin, Vasilka – Kovič Dine, Maša (szerk.): Responsibility to Protect in Theory and Practice. GV Založba, Ljubljana, 2013. 727–761.
 • A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. Jog – Állam – Politika, IV/1. (2012), 17–60.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. (Jog és Jogtudomány 19.) CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 257 p.
 • A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 2005/3. 30–56.
 • A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 361 p.

 

Projektek

Szervezet: HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet (társfőszerkesztő, rovatszerkesztő)

 • Időtartam: 2017 óta
 • Téma: Internetes Jogtudományi Enciklopédia

Szervezet: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet (résztvevő kutató)

 • Időtartam: 2018
 • Téma: Emberi Jogi Enciklopédia

Szervezet: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Időtartam: 2005–2008
 • Téma: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja

Szervezet: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA T037311, résztvevő kutató)

 • Időtartam: 2002–2005
 • Téma: A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái