MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Könczöl Miklós: A causa Curiana néhány jogelméleti tanulsága

2023/15
A causa Curiana a mai napig a római jogtörténet egyik legtöbbször vizsgált esetének számít. Dolgozatomban az esetről szóló antik és modern beszámolókkal foglalkozom, jogelméleti szempontból. Általánosan elfogadott nézet, hogy a jogviták nem zárulnak le a bírói döntéssel, hanem tovább haladnak a maguk útján. Gyakran az a benyomásunk, hogy történeteik egyáltalán nem érnek véget, hanem néha emlékezünk rájuk, néha pedig nem. Ez attól is függ, hogy az utókor mennyire találja őket érdekesnek. Több esetben azonban nemcsak maga az ügy érdekes, hanem az is, hogy az ítélethozatal után milyen utakat járt be a története. A causa Curiana bőven szolgál tanulságokkal a „jogi” és az „irodalmi” szövegek közti határok átlépését illetően.

Rólunk