MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Polonyi Domonkos: A kampány nem gyerekjáték – a gyermekek kampánycélú felhasználásának tilalma a 2022-es gyakorlat fényében

2023/17
Jelen tanulmány arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ami a gyermekek védelmét illeti a választási kampányban, 2022-ben a választási szervek jogértelmezésében egy – hatásait tekintve egyelőre nehezen értékelhető – fordulatot tapasztalhattunk. A tanulmány első részében azt mutatja be, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) hatálya alatt lebonyolított korábbi választási kampányokban milyen jogértelmezési eszközökhöz folyamodtak a választási joganyag alkalmazói, amikor a gyermekek védelmét szerették volna biztosítani. Ezt követően tér rá a munka a 2022-es kampányban tapasztalható fejleményekre, amelyek átfogó feldolgozását és értékelését azért tartja a szerző indokoltnak jelen pillanatban elvégezni, mert a következő választási kampány már belátható távolságban van.

Rólunk