MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Szentes Ágota: A pluralizmus joga - Az egyéniség szabadságának jogelméleti és jogszociológiai megközelítései

2023/11
A társadalom a tagjai életviszonyainak, szocializációjának és folyamatosan gyarapodó tapasztalatainak eltéréseiből fakadóan természetes módon plurális, ennek a sokszínűségnek a jogi kezelése, a társadalmi integráció megteremtése pedig nem lehetséges egyoldalúan, hatalmi pozícióból meghatározott értékek hivatalossá tételével. Az állami jog társadalmi integrációban betöltött domináns szerepe a képviseleti demokráciák globális válsága következtében is kétségessé vált. Mindezek miatt ma az egyik legfontosabb kérdésnek az tűnik, hogy összeegyeztethető-e az értékek pluralizmusa és az állami jog monizmusa? A jogelméleti és jogszociológiai vizsgálódás végkövetkeztetése az, hogy ha a jogrendszer rezilienciájának feltételeit keressük, azokat a plurális társadalomban találjuk meg, egy innovatív, kockázattűrő, hálózatokba szerveződő, a kormányzás és a jogvédelem megfelelő egyensúlyát biztosító berendezkedésben.

Rólunk