MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Bán-Forgács Nóra - Szabó Kornélia Réka: Az igazságszolgáltatás működése és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon (1995–2011)

2024/3
A tanulmányban amellett érvelünk, hogy az adatvédelmi biztos joggyakorlata Magyarországon különösen aktív volt az igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. Jogfejlesztő szerepe máig hatóan befolyásolja a tárgyalások nyilvánosságát és számos fontos igazságszolgáltatási alapelv érvényesülését. Az adatvédelmi ombudsman joggyakorlata szerint az adatvédelmi törvény hatálya kiterjed szinte valamennyi polgári és büntetőügyre. (Az ombudsman szemlélete, miszerint a hatásköre kiterjed az igazságszolgáltatás egyes kérdéseire). A tanulmányban azt állítjuk továbbá, hogy az adatvédelmi ombudsman – sokszor hatásköri aktivizmussal, de erős jogfejlesztő szemlélettel - folyamatosan erősítette a bírói függetlenség elvét. Működése hozzájárult a jogállami igazságszolgáltatás megszilárdításhoz.

Rólunk