MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Kaisinger András: Gondolatok a kötelező szavazás alkotmányossága mellett

2024/7
Az elmúlt években látszólagos előzmény nélkül két alkalommal is a liberális demokrácia önvédelmi eszközének ajánlották szerzők a kötelező szavazás intézményét. Mindeközben a szavazást kötelezővé tevő szabályozásokról idehaza az egykori jogtörténeti előzmények ellenére is kevés szó esik; ha pedig szerzők említést tesznek róla, egyúttal az alkotmányellenességét implikálják. Munkámban arra világítok rá, hogy az ítélet álláspontom szerint elsietett, a kötelező választási részvétel demokráciavédelmi célú alkalmazása ugyanis kiállhatja a szükségességi-arányossági teszt próbáját a magyar alkotmánybírósági gyakorlat fényében is.

Rólunk