Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán

Szakmai koncepció

Letöltés

 

2013. július 1. napján hatályba lépett Magyarország negyedik büntetőtörvénykönyve, a 2012. évi C. törvény. Egy új büntetőkódex hatálybalépését közvetlenül megelőzően és azt követően mindig megélénkül a szakmai és tudományos diskurzus. Az Országos Kriminológiai Intézet és a MTA TK Jogtudományi Intézete ebbe bekapcsolódva konferenciasorozatot rendez „Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán” címmel.

A rendezvénysorozat nem pusztán a Btk. újdonságait mutatja be, hanem azon jogértelmezési kérdések újragondolására is alkalmat kíván biztosítani, amelyek korábbi kódexek örökségeként merülnek fel büntetőjogunkban.

A konferenciasorozat keretében 4 rendezvényre kerülne sor, amelyek témái a következők:

 1. A büntetőjogi felelősség alapjai (2014. június 25.)
 2. A büntetőjogi szankciórendszer alapkérdései (2014. szeptember 16.)
 3. Az egyén elleni bűncselekmények fontosabb kérdései (2014. november 26.)
 4. A közösségi érdekek elleni bűncselekmények fontosabb kérdései (2015. május 14.)

Az előadóknak választott témájukat elsősorban a következő szempontok alapján kell elemezniük:

 1. Milyen érdemi változásokat eredményezett a Btk. szabályozása?
 2. Milyen jogpolitikai koncepció állt a változások mögött?
 3. A jogalkotó által választott célok elérése érdekében (függetlenül attól, hogy azokkal egyetértünk-e) szükséges volt-e az új szabályozás?
 4. Egyetért-e az új szabályozással (vagy annak adott részeivel)?
 5. Melyek azok a jogértelmezések, amelyek irányadók maradhatnak a Btk. kapcsán is?
 6. A választott új szabályok összhangban vannak-e az új Alaptörvénnyel, illetve nemzetközi (emberi jogi) és EU-jogi kötelezettségeinkkel?
 7. Szükségesnek látja-e a szabályozás módosítását a közeljövőben, és ha igen, akkor mely pontokon és miért?

Az előadóknak lehetőségük van arra, hogy előadásaik írásos változatát a Jogtudományi Intézet műhelytanulmány-sorozatában (MTA Law Working Papers) közzétegyék.

 

 

Vissza az előző oldalra