MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Darai Péter: A foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjárműre vonatkozó adóvégrehajtási szabályok

2024/6
A gépjárműfoglalás végrehajtás-taktikai szempontból különösen erős fegyvernek minősíthető, hiszen az autó végrehajtás alá vonása elég erős diszkomfortérzetet okoz, az adósok többségét igen érzékenyen érinti, hiszen a mai társadalmi viszonyaink között logisztikai-mobilitási szempontból tulajdonképpen már az életminőség minimumát tükrözi vissza. Az intézkedés gyakorisága abban keresendő, hogy a gépjármű – akár a keresleti-kínálati körülmények relatív stagnálása esetén is – könnyen értékesíthető, értéke okán nagyobb lehetőséget nyújthat az adótartozás arányai szerinti nagyobb megtérülésére, emiatt a lefoglalt gépjármű árverésének lehetősége sok esetben az adós fizetési hajlandóságát is növelheti. A gépjármű ugyanakkor – a magánéletben történő használat szükséges és indokolt voltát nem vitatva – legalább annyira munkaeszköz is, amelynek elvesztése – az adósi vagyon csökkenése mellett – a jövedelemszerzési lehetőségekre is kihatással bírhat. Ez kellő magyarázatot ad arra, hogy az adóvégrehajtási szabályok miért nevesítik önálló vagyonelem minőségben a gépjárművet és miért vonatkoznak rá az általános végrehajtási előírásoktól némileg eltérő eljárási kritériumok. Lényegében minden eljárástípus tekintetében standardot jelentenek az alkotmányos alapelvek és jogilag biztosított garanciák betartása; kizárólag az ezen elvárásoknak való maradéktalan megfelelőség biztosítja az eljárás tisztességes és egyszersmind jogszerű voltát, mely – értelemszerűen – az adóvégrehajtásra is irányadó. A dolgozat a BH 2022.139. számú kúriai eseti döntésre építi témáját. A végzés elvi tartalma szerint egyrészről a járműnyilvántartás adatai alapján történő „közvetlen” foglaláskor becsérték megállapításra a foglalással egyidejűleg szükségszerűen nem kerül sor. Másrészről a foglalás alóli mentességnél a gépjármű természetes személy adós által gyakorolt tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen jellegének vizsgálata során az adós részéről igazoltan végzett több tevékenység, több foglalkozás egyaránt jelentőséggel bír. Az alábbiakban – ennek megfelelően – a foglalkozás (hivatás) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjárműre irányadó adóvégrehajtási szabályoknak a bemutatását kísérlem meg. Ennek keretei között vázlatosan áttekintést adok az adóvégrehajtás helyszíni cselekményei során érvényesülő általános szabályokról – ideértve az ingófoglalásra vonatkozó rendelkezéseket is –, ismertetem a gépjárműfoglalás különböző módozatait, végezetül a Kúria végzésének vezérfonalára támaszkodva világítok rá a tárgyalt adóvégrehajtói intézkedés egyes buktatóira.

Rólunk