MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Szentes Ágota: A pluralizmus politikája - Az egyéniség szabadságának társadalomelméleti és politikai filozófiai megközelítései

2023/10
A két alapvető emberi vonás, a közösségiség és az egyéniség folytonos feszültséget teremt a társadalmi együttélésben, ebből következnek az örök megoldandó feladatok is: integráció, konfliktuskezelés, a célok összhangba hozása. Milyen társadalmi, politikai és jogi rendszer tudja biztosítani a két követelmény egyidejű kielégítését, egyén és közösség céljainak egyeztetését? Ez a cikk a pluralizmus társadalmi jelenségéből kiindulva a lehetséges politikai megoldásokat járja körül, egy következő cikk pedig a pluralizmus jogának kérdésével foglalkozik.

Rólunk