Perelhúzás

 

A polgári perek elhúzódása különböző okokra vezethető vissza, amelyek közül azonban különös figyelmet érdemel a felek és képviselőik által alkalmazott perelhúzó taktikák alkalmazásából eredő elhúzódás, amely képes az egyébként kielégítő átlag-pertartamot produkáló országokban is jelentős késedelmet eredményezni az egyedi ügyekben, a perelhúzás szempontjából sérülékenyebb jogrendszerekben pedig a bírósági eljárások átlag-időtartamát is jelentősen megnövelni.

A kutatás központi témája a felek perelhúzó magatartásával szemben alkalmazott megoldások vizsgálata. Ennek keretében egyrészről arra keressük a választ, hogy a felek és ügyvédeik milyen megoldásokat alkalmaznak leggyakrabban a perek elhúzására és mi eredményezi azt, hogy bizonyos jogrendszerek sérülékenyebbek, míg mások jobban ellen tudnak állni a perelhúzásnak. Másrészről azt kívánjuk megvizsgálni, hogy milyen érdekek húzódnak meg a perelhúzás esetében és az egyes jogrendszerek milyen megoldásokkal tudják befolyásolni a felek és ügyvédeik magatartását. Képes-e a legtöbb jogrendszerben alkalmazott pénzbírság megelőzni a perelhúzást és van-e összefüggés az ügyvédi díjszámítás és a perek tartama között?

A kutatásban külföldi eljárásjogászok által készített nemzeti jelentések segítségével kerül sor az összehasonlító vizsgálatra, amelynek eredményei nemzetközi konferencián kerülnek bemutatásra.

A kutatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2013-2014 között valósul meg.

Kutatásban résztvevő kutatók: Bencze Mátyás (MTA TK JTI), Czoboly Gergely (MTA TK JTI), Gajduschek György (MTA TK JTI), Osztovits András (MTA TK JTI), Szalai Ákos (MTA TK JTI)

Szakmai beszámoló

 

 

Vissza az előző oldalra