jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A vélemények befagyása: A Kúria és az EJEB gyakorlata a sajtó olvasói hozzászólásokért való felelősségének tárgyában

2024. június 04. 16:35
Nemes Anna Zsófia
joghallgató, ELTE ÁJK

A 21. század kezdetén azáltal, hogy az internet széleskörűen elérhetővé vált, a sajtó vonatkozásában is új tere nyílt a véleménynyilvánításnak. A médiában közölt hírekkel kapcsolatban ma már bárki megoszthatja gondolatait, aminek korábban számos platform a hozzászólási lehetőség biztosításával saját oldalán is helyet adott. A 2010-es évek második felétől azonban rohamosan csökkent azon hírportálok száma, amelyeken elérhető ez a funkció. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a változásban jelentős szerepet játszott az a nemzetközi és magyar joggyakorlat, amely a sajtóorgánumok felelősségét állapította meg az oldalaikon megjelenített, jogsértő kommentek vonatkozásában.

A magyar joggyakorlatban a hozzászólásokért való felelősség témájában kiemelt jelentőséggel bír a Kúria Pfv.IV.20.217/2012/5. számú ítélete, valamint az ítéletet vizsgáló 19/2014. (V. 30.) számú alkotmánybírósági határozat. Az ügy alapját egy hírportálon megjelent cikk képezte, amely egy ingatlanok hirdetésével foglalkozó vállalkozás kétes ügyeit tárta fel. A hírrel kapcsolatban a honlapon több dehonesztáló, a kérdéses vállalkozást kritizáló hozzászólás jelent meg. A vállalkozás személyiségi jogi pert indított, az általa elszenvedett személyiségi jogi jogsértésért pedig nem a (névtelen) kommentek szerzőit, hanem a hírportált tette felelőssé.

A hírportál védekezésében azzal érvelt, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény alapján csupán közvetítőnek minősül a kommentek tekintetében, így azok tartalmáért felelősségre nem vonható. Az elsőfokú bíróság és a Kúria ugyanakkor elvetette ezt az értelmezést, és megállapította, hogy a hozzászólások az olvasói levelekkel esnek egy tekintet alá, így szerkesztett tartalomnak minősülnek. Ezért a bíróság a jogsértő hozzászólásokért a hírportált elmarasztalta.

Az Alkotmánybíróság a Kúria döntését a sajtószabadság, mint alapjog korlátozásaként értékelte, határozatában azonban megállapította, hogy az megfelel a szükségességi-arányossági tesztnek. A korlátozás ugyanis más személyek személyiségi jogait védi, ami legitim célnak tekinthető, a cél elérésére pedig alkalmas a kommentekért való felelősség sajtóorgánumra telepítése. Az Alkotmánybíróság továbbá alapvetésként kezelte, hogy a kommentekért való felelősség megállapítása a legenyhébb szükséges korlátozás, így az intézkedés a kártérítés nagyságától függően arányosnak tekinthető. Így mind a Kúria, mind pedig az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hírportálok felelősek az oldalukon megjelenített hozzászólások tartalmáért.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) esetjogában meghatározó a Delfi As. v. Észtország döntés, amelyre a korábban bemutatott magyar üggyel kapcsolatos EJEB ítéletben (MTE és Index Zrt. v. Magyarország) is hivatkozott a bíróság.

A Delfi ügy alapjául az észt Delfi híroldalon megjelent kommentek szolgáltak, amelyek egy üzletembert szidalmaztak. Ezért az észt Legfelsőbb Bíróság a hírportált elmarasztalta, amely az EJEB-hez fordult, a véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozására hivatkozva.

Az EJEB elsősorban azt vizsgálta, hogy a marasztaló ítélet összhangban van-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 10. cikkével. Ezen cikk rendelkezik a véleménynyilvánítás szabadságáról, azonban azt is tartalmazza, hogy a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozható többek között más személyek jó hírnevének és jogainak védelmében, egy demokratikus államban szükséges mértékben. Az EJEB ítéletében megállapította, hogy az észt szabályozás és a Legfelsőbb Bíróság döntése ezeknek a kritériumoknak eleget tett, így a sajtóorgánum elmarasztalása összhangban áll az EJEE-vel. A bíróság a Delfi terhére értékelte, hogy a jogsértő kommenteket egy kereskedelmi célból működtetett hírportálon tették közzé, valamint hogy a honlap nem alkalmazott megfelelő eszközöket a kommentek kiszűrésére és a kommentelők felelősségre vonására.[1]

Az MTE és Index Zrt. v. Magyarország ügyben ugyanakkor az EJEB megállapította, hogy a felperesnek adekvát védelmet nyújtott volna pusztán egy értesítési-eltávolítási rendszer, mivel a kommentek a Delfi ügynél enyhébb jogsértést eredményeztek. Ebből következően a magyar intézkedést nem tekintette szükségesnek, ezért Magyarországot elmarasztalta.

A bemutatott esetjog természetesen nem teljeskörű, ugyanakkor szemlélteti, hogy a bíróságok határozottan állást foglaltak a hírportálok kommentekért való felelősségének tárgyában. Ez korábban nem ismert kötelezettségeket és kockázatokat rótt az online sajtóra, ami gyökeresen megváltoztatta a honlapok hozzászólásokhoz való viszonyulását.

Mind a magyar, mind az európai joggyakorlat dermesztő hatással volt az internetes hírportálokra. A döntések hatását mutatja, hogy míg a 2000-es években a kommentelés számos honlapon biztosított volt, addig ma a tíz leglátogatottabb magyar híroldal[2] közül egyik sem nyújt hozzászólási lehetőséget. Ennek hatására az olvasói diskurzus a közösségi médiára, elsősorban a Facebookra költözött át, ez azonban több problémát is felvet a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban. Egyfelől számos kritika éri a közösségi oldalakat amiatt, hogy átláthatatlan módon, a mesterséges intelligenciára alapozva, megfelelő garanciák nélkül cenzúrázzák a bejegyzéseket.[3] Ezen probléma orvoslására állította fel a Facebook az úgynevezett Oversight Boardot, azonban megoszlanak a vélemények arról, hogy ez a testület mennyiben tud eleget tenni rendeltetésének.[4] Másfelől jogon kívüli faktorok is közrejátszanak a véleménynyilvánítás szabadságának csökkenésében: a Facebookon ugyanis, az internetes fórumokkal ellentétben többnyire saját személyazonossággal regisztrálnak a felhasználók, tevékenységüket pedig ismeretségi körük vagy akár munkáltatójuk is nyomon követheti, ami sokakat megakadályoz az érzékenyebb kérdésekben (pl. politikai ügyek) való felszólalásban.

__________________________________________________________

[1] Nádori, Péter (2019): Úton a tömeges internetes szólás jogi megítélésének új megközelítése felé: A strasbourgi Nagykamara ítélete a Delfi-ügyben. In Medias Res, 8 (2). 349. o.

[2] https://nmhh.hu/cikk/235437/Internetes_kozonsegmeresi_adatok_2022_IV_negyedev

[3] ld. pl. Gyetván, Dorina (2023): A Digital Services Act és a Facebook Oversight Board szerepe a jogorvoslat biztosításában a közösségi média vonatkozásában. In Medias Res, 12 (2). 192. o.

[4] ld. pl. Lendvai Gergely Ferenc (2023): A Facebook „elitbírósága” kritikai megközelítésben: A Facebook Oversight Board nyolc kiemelt kérdése és lehetséges megoldásai IUSTUM AEQUUM SALUTARE 19 (3). 234. o.

__________________________________________________________

A szöveg eredetileg a Bibó István Szakkollégium által szervezett, Közjog és magánjog határán: hogyan működik jogszerűen a sajtó? kurzusának keretében készült.

__________________________________________________________

Az írás a szerző véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető a TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum