A bűnügyi tudományok és az informatika

A bűnügyi tudományok és az informatika. Szerkesztette: Mezei Kitti

Az MTA TK Jogtudományi Intézete és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös kiadványa, 2019

A kötet fülszövege:

A modern technológiáknak – nyilvánvaló előnyeik mellett – megvannak a maguk veszélyei is, hiszen lehetőséget teremtenek a bűnözés eddig ismeretlen formái számára. Éppen ezért a kiberbűnözés jelenti napjaink egyik legnagyobb kihívását. A szervezett bűnözés, de a terrorizmus képviselői is előszeretettel használják az internetet, legyen szó illegális online kereskedelemről vagy propagandaterjesztésről. Ezek mellett ma már az elkövetés eszközeként jelentős szerep juthat egy drónnak vagy egy önvezető járműnek is. A büntetőeljárásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitális felderítés és az elektronikus bizonyíték, mivel az elkövetők már gyakran digitális nyomot hagynak maguk után. Ugyanakkor a nyomozást nehezítik a titkosítást és anonimitást biztosító technológiák, amelyek alkalmasak a személyazonosság elrejtésére. E kötet azonban nemcsak a veszélyekre szeretné felhívni az olvasók figyelmét, hanem egyben elgondolkodtatni a lehetséges megoldásokról is. A szerzők között egyetemi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek egyaránt szerepelnek, ezáltal kiegyensúlyozott képet adva a jövő kihívásairól a bűnügyi tudományokban.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK (az egyes tanulmányok innen önállóan is letölthetők)

Előszó

AMBRUS ISTVÁN: Az autonóm járművek és a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai

CSÁK ZSOLT: A drónok kapcsán felmerülő egyes büntető anyagi és eljárási jogi kérdések

DORNFELD LÁSZLÓ: Kiberterrorizmus – a jövő terrorizmusa?

FENYVESI CSABA: Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre

GYARAKI RÉKA: A kiberbűncselekmények megjelenése és helyzete napjainkban

HERKE CSONGOR: A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban

MEZEI KITTI: A szervezett bűnözés az interneten

NAGY ZOLTÁN ANDRÁS: A csalás jellegű cselekmények az e-kereskedelem körében

SIMON BÉLA: A kriptovaluták és a kapcsolódó rendészeti kihívások

SZATHMÁRY ZOLTÁN: Az internet mint a bűncselekmények elkövetésének helye

A kötet szerzői

A kötet teljes anyaga