jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Beszámoló az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényéről

2019. március 21. 13:56
Szontagh Veronika
kutatási asszisztens, MTA TK JTI

2019. február 22-én került sor a Lamm Vanda főszerkesztésében készült Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényére a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

Az Emberi jogi enciklopédia – amelynek munkálatai az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete kiemelt projektje keretében folytak – 2018 nyarán jelent meg. A 747 oldalas, 102 tanulmányt magában foglaló művet Lamm Vanda, az MTA TK JTI professor emeritája szerkesztette.

A könyvbemutató megnyitásaként Gárdos-Orosz Fruzsina, az MTA TK Jogtudományi Intézetének igazgatója köszöntötte a kötet szerkesztőjét, a szerzőket, a hozzászólásra felkért szakértőket és a megjelent vendégeket. Nyitóbeszédében röviden bemutatta a kötet keletkezésének történetét, az enciklopédia szerepének fontosságát, kiemelve annak egyedi jellegét a hazai jogtudományi szakirodalomban. Hangsúlyozta, mennyire hasznos a kötet az oktatásban és a kutatásban, széles körűek a felhasználási lehetőségei az egyetemeken és a gyakorló jogászok mindennapi munkájában.

A nyitóbeszédet a három felkért hozzászóló előadása követte.

A könyvbemutató moderátora, Vékás Lajos akadémikus, az MTA alelnöke elsőként Paczolay Pétert, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráját kérte hozzászólásra. Paczolay Péter előadásában az emberi jogok eszmetörténeti hátterét emelte ki, emellett az emberi jogi védelmet ellátó bíróságok szerepét és fontosságát, külön hangsúlyt fektetve az Emberi Jogok Európai Bíróságára és az Emberi Jogok Európai Egyezményére, amely kialakította az emberijog-védelemmel kapcsolatos európai minimumsztenderdeket. Előadásának második részében az emberi jogok katalógusa kapcsán bemutatta az emberi jogok időbeli és térbeli sokféleségét, és hogy folyamatos bővülés figyelhető meg. Ismertette az emberi jogok három generációját, emlékeztetve rá, hogy egyes jogok besorolása nehézséget okozhat, példaként az információszabadság, a fogyasztói jogok és a tulajdonhoz való jog kérdésére tért ki. Örvendetesnek találja, hogy e nehézségek dacára a kötet szerzői erősen törekedtek arra, hogy elhelyezzék a tárgyalt jogokat az emberi jogok rendszerében.

A következő felkért hozzászóló Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes volt, aki beszédében kiemelte a kötet témájának fontosságát és aktualitását. Felhívta a figyelmet néhány érdekességre, többek között arra, hogy az enciklopédia éppen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – amelynek köszönhetően az emberi jogok rendszere a mai értelemben vett nemzetközi jog harmadik pillérévé vált – elfogadásának 70. évfordulója évében jelent meg, a könyvbemutató pedig az Európa Tanács felállítása szintén 70. évfordulója évében zajlik. Hasonló vonatkozás, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája éppen egy évtizede lépett hatályba. Ezekhez az évfordulókhoz kapcsolódóan utalt arra is, hogy az eltelt évtizedekben az emberi jogok témája nem veszítette el időszerűségét, az emberi jogi jogsértések mértéke és aránya nem csökkent, sőt az újabb társadalmi kihívások miatt egyre inkább aktuális az emberi jogok védelme. Pontosan emiatt kiemelkedően fontos az emberi jogokról és azok védelméről a tájékoztatás, a hiteles oktatás, amelyben az enciklopédia is hasznos eszközzé válhat. Előadásának zárásaként kiemelte: az enciklopédia hozzájárulhat ahhoz, hogy bárki képes legyen felismerni a jogsértéseket és hogy megtudhassa, hová fordulhat jogorvoslatért.

Harmadik előadóként Bárd Károly, a Közép-európai Egyetem tanára osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Beszédében hangsúlyozta a könyvnek azt a fontos erényét, hogy az enciklopédia tananyagként is alkalmazható, ugyanakkor a jogászi hivatásokat gyakorlók számára is hasznos lehet, de akár a nem jogász érdeklődőket is orientálhatja az emberi jogok témakörében. Kiemelte és pozitívumként értékelte, hogy bizonyos területeket nem szétaprózva, más-más jogokhoz kapcsolva, hanem önállóan tárgyal a kötet, mint a fogvatartotti jogokat, a szexuális irányultság vagy az állati jogok kérdését, , így a kötetből egyben és alaposan megismerhetők ezek a témakörök. Előadásának második részében emlékeztetett arra nehézségre, hogy egyes autoritások és kontrollszervek bizonyos emberi jogok kérdésében más-más álláspontra helyezkednek, ilyen például a biztonsághoz való jog vagy az önvádra kötelezés tilalma, de úgy véli, a kötet szerzői megoldották ezt a problémát, és pontosan ismertették ezeket a jogokat. Végül elégedettségét fejezte ki, hogy hazánkban ilyen sok az emberi jogokkal foglalkozó szakember, akik rendkívül színvonalas tanulmányokat írtak az enciklopédiába.

A könyvbemutató zárásaként Lamm Vanda, az Emberi jogi enciklopédia szerkesztője szólt néhány szót a kötetről és létrehozásának folyamatáról, majd megköszönte a szerkesztőbizottság, a szerzők, a lektorok és a kiadó munkáját, továbbá a könyvbemutatón elhangzó előadásokat.

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum