Állam- és Jogtudomány (2014. 2. szám)

 

__________________________________________________________________________

LV. évfolyam • 2014 • 2. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

Gárdos-Orosz Fruzsina – Pap András László: Gondolatok a gyűlöletbeszéd polgári jogi szabályozásának jogi és jogpolitikai környezetéről

Koi Gyula: A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft szerepe Magyarországon

Serák István: A korlátolt dologi jogok és a tulajdonjog magánjogi korlátainak dogmatikai és rendszertani összefüggései

Váradi Ágnes: A biztosítási ügyekre vonatkozó egyes joghatósági szabályok a Brüsszel I. Rendelet átdolgozása tükrében

____________________________

RECENZIÓ
___________________________

Majtényi Balázs: Fekete Balázs – H. Szilágyi István – Nagy Tamás (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből

Szilágyi Emese: Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus. A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca

Vincze Attila: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

 

 

 

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe